ច្បាប់ ឯកជន

ចលនាអ្នកកាន់សាសនា រ៉ា អែល ដឹងពីភាពឯកជនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឹណេត ដែលបានចូលមកទស្សនាគេហទំព័ររបស់យើង។ សូមអានពត៌មានខាងក្រោមដើម្បី ស្វែងយល់បន្ថែមទៀត អំពីច្បាប់ឯកជន របស់យើង។


តើច្បាប់ឯកជននេះ មានអ្វីខ្លះ

ច្បាប់នេះ រួមមានទាំងមធ្យបាយ ដែលចលនាអ្នកកាន់សាសនា រ៉ា អែល ថែរក្សាពត៌មានបុគ្គល ដែលយើងបានប្រមូល និងទទួលបាន។ ពត៌មានបុគ្គល ជាពត៌មាន ស្តីអំពីអ្នក ដែលអាចស្គាល់បាន ដូចជា ឈ្មោះ , អាស័យដ្ឋានអ៊ីមែល ហើយវាមិនត្រូវបានបង្ហាញជាសាធារណៈទេ។


បណ្តុំពត៌មាន

  • ចលនាអ្នកកាន់សាសនា រ៉ា អែល ប្រមូលពត៌មានឯកជន នៅពេលដែលអ្នកចុះឈ្មោះនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។
  • ចលនាអ្នកកាន់សាសនា រ៉ា អែល ទទួលបាន និងកត់ត្រាទុកដោយស្វ័យប្រវត្តិ នៅលើ server របស់យើងដែលលោកអ្នកបានចូលតាមរយៈ​ browser របស់អ្នក រួមទាំង IP address របស់អ្នក និងទំព័រដែលអ្នកបានមើល។

ការផ្សព្វផ្សាយ និងការចែកចាយពត៌មាន

ចលនាអ្នកកាន់សាសនា រ៉ា អែល មិនជួល, លក់, រឺចែកចាយពត៌មានបុគ្គលស្តីអំពីអ្នក ជាមួយជនទីបី លើកលែងតែ កាលៈទេសៈដូចខាងក្រោមៈ

  • យើងឆ្លើយតប ទៅនឹងដីកា, ការកោះហៅពីតុលាការ, រីវិធីសាស្រ្តច្បាប់, រឺបោះពុម្ភ រឺបកស្រាយចំពោះសិទ្ធិតាមផ្លូវច្បាប់របស់ពួកយើង រឺ ការពារប្រឆាំងនឹងការចោទប្រកាន់ តាមផ្លូវច្បាប់របស់យើង។
  • យើងជឿថា វាមានសារសំខាន់ ក្នុងការចែកចាយពត៌មាន ដើម្បីស៊ើបអង្កេត ការពារ រឺ ចាត់វិធានការ តបទៅនឹងសកម្មភាពខុសច្បាប់ ភាពសង្ស័យលើអំពើពុករលួយ ស្ថានភាពរួមបញ្ចូលទាំង ការគំរាមកំហែងដ៏ខ្លាំងក្លា ចំពោះសុវត្ថិភាពរាង្គកាយ នៃនរណាម្នាក់ រឺក៏តម្រូវដោយច្បាប់។

ការប្រើប្រាស់ ពត៌មាន

អាស័យដ្ឋានអ៊ីមែល ដែលលោកអ្នកបានផ្តល់ឲ្យដើម្បី ចុះឈ្មោះនៅលើគេហទំព័រ អាចត្រូវបានប្រើ ដើម្បីផ្ញើរអ៊ីមែលម្តងម្កាល ស្នើសុំមតិកែលំអរ ស្តីពីគេហទំព័រនេះ។ សូមកត់សំគាល់ថា ប្រសិនបើនៅពេលណាមួយដែលលោកអ្នកចង់ ដកចេញពីការទទួលអ៊ីមែលនៅថ្វៃអនាគត យើងនឹងដាក់បញ្ចូលលោកអ្នកនូវការណែនាំពីការដកខ្លួនយ៉ាងលំអិតនៅក្នុង អ៊ីមែល។


សុវត្ថិភាព និងការរក្សាការសម្ងាត់

គេហទំព័រនេះ មានការពិនិត្យមើល សុវត្ថិភាពស្តង់ដារឧស្សាហកម្មនៅនឹងកន្លែង ដើម្បីការពារប្រឆាំងទៅនឹងការបាត់បង់ ការប្រើខុស រឺ ការកែពត៌មាន ដោយមិនបានផ្តល់សិទិ្ធ ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យើង។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ព្រោះតែការត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាព មិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ យើងមិនអាចធានបានថា ពត៌មាននោះនឹងមិនត្រូវបានបាត់បង់ រឺប្រើច្រលំនោះទេ។


ការបផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងច្បាប់ ឯកជននេះ

សូមពិនិត្យមើល ច្បាប់ឯកជនអោយបានញឹកញាប់ដើម្បីមើលការផ្លាស់ប្តូររបស់យើង។ យើងសូមរក្សាសិទ្ធិ ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរ កែតម្រូវ បន្ថែម រឺ លុបផ្នែកខ្លះនៃច្បាប់ឯកជននេះ គ្រប់ពេលវេលា។


សំនួរ និងការស្នើសុំ

ប្រសិនបើ លោកអ្នកមានសំនួរ រឺសំណើ សូមមេត្តាទំនាក់ទំនងពួកយើងតាមរយៈ privacy (at) rael.org